Co je cena obvyklá nemovitosti?

Cena obvyklá nemovitosti je tržní odhad nemovitosti k určitému datu.