Co je kupní smlouva?

14.03.2020

Kupní smlouva je smlouva o převodu, kdy kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a prodávající převést předmět koupě.