Co je nemovitost podle NOZ?

09.03.2020

Nemovitost podle NOZ je definována v ust. § 498 NOZ.