Co je parcelní číslo?

14.03.2020

Parcelní číslo je identifikátor pozemku společně s katastrálním územím.