Co je tržní cena nemovitosti?

13.03.2020

Tržní cena nemovitosti je cena, za kterou by se nemovitost v dané situaci na trhu prodala.