Co je věcné břemeno užívání?

20.03.2020

Věcné břemeno užívání je právo držitelé břemena užívat vymezenou část nemovitosti podobu svého života.