Co je věcné břemeno?

20.03.2020

Věcné břemeno je omezení nebo zvýhodnění u nemovitostí ve prospěch třetí strany.