Co je znalecký posudek?

Znalecký posudek je ocenění technického stavu nemovitosti. Slouží pro potřeby daňového přiznání.