Co jsou inženýrské sítě?

14.03.2020

Inženýrské sítě jsou rozvody vody, plynu, elektřiny a kanalizace.