Co musí obsahovat kupní smlouva?

20.03.2020

Kupní smlouva musí obsahovat účastníky převodu, vymezení předmětu převodu, kupní cenu, způsob platby a vyplacení kupní ceny.