Co obsahuje kupní smlouva?

20.03.2020

Kupní smlouva obsahuje účastníky převodu, vymezení předmětu převodu, kupní cenu, způsob platby a vyplacení kupní ceny. Právní ustanovení a domluvené podmínky.