Co znamená podílové spoluvlastnictví?

14.03.2020

Podílové spoluvlastnictví znamená, že majitel vlastní procentuální část na celku.