Jak funguje advokátní úschova?

Advokátní úschova funguje jako ochranný prvek. Je na účtu vytvořeném pouze pro Váš případ.