Jak neplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

12.03.2020

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti se neplatí, když nemovitost vlastníte min. 5 let, máte min. 2leté bydliště v prodávané nemovitosti, u převodu členských práv k družstevnímu bytu (5 let časový test), při využití získaných peněz na uspokojení vlastní bytové potřeby a u dědictví, kdy časový test splnil zůstavitel.