Jak obejít předkupní právo?

14.03.2020

Předkupní právo lze obejít pouze zkrácením lhůt a to dohodou s podílníkem.