Jak ocenit nemovitost?

Ocenění nemovitosti zajistí znalec, kdy na cenu nemovitosti má vliv lokalita, stav a další faktory.