Jak přepsat energie při změně odběratelé?

14.03.2020

Energie při změně odběratele lze přepsat osobně na pobočkách poskytovatele, kdy musí být přítomné obě strany a mít předávací protokol se stavy energií při předaní nebo pouze nový odběratel pokud má podepsanou plnou moc. Někteří poskytovatelé umožňují převod přes internet.