Jak prodat podíl na nemovitosti?

14.03.2020

Při prodeji podílu na nemovitosti musíte nabídnout koupi podílníkovi za stejných podmínek jako kupci. Nabídka musí být písemná společně s kupní smlouvou, lhůta na vyjádření jsou tři měsíce.