Jak rozdělit majetek mezi děti?

Majetek mezi děti rozdělíte pomocí darovací smlouvy a tím předejdete budoucím sporům.