Jak rozdělit majetek mezi děti?

14.03.2020

Majetek mezi děti rozdělíte pomocí darovací smlouvy a tím předejdete budoucím sporům.