Jak uplatnit předkupní právo?

14.03.2020

Předkupní právo uplatníte písemně s nabídkou k uplatnění práva a kupní smlouvou.