Jak vybrat pozemek?

11.03.2020

Při výběru pozemku hraje roli velké množství faktoru, od lokality, inženýrské sítě až po finanční možnosti. Doporučuji si všechny faktory sepsat a přiřadit jim důležitost.