Jak vypadá list vlastnictví?

List vlastnictví je listina rozdělená do jednotlivých části (vlastník, břemena, nabývací listiny..).