Jak vypadá list vlastnictví?

11.03.2020

List vlastnictví je listina rozdělená do jednotlivých části (vlastník, břemena, nabývací listiny..).