Jak vypořádat podílové spoluvlastnictví?

14.03.2020

Podílové spoluvlastnictví vypořádá soud, pokud se podílnicí nedohodnou. Soud postupuje v tomto pořadí rozdělení majetků, přikázání jednomu ze spoluvlastníků za náhradu, prodej v dražbě s rozdělením výtěžku.