Jak získat katastrální mapu?

11.03.2020

Katastrální mapu získáte na webové stránce www.cuzk.cz , musíte znát katastrální území a číslo parcely.