Jak získat kupní smlouvu z katastru?

Kupní smlouvu získáte z katastru nemovitostí přes placený přístup www.cuzk.cz nebo přímo na katastrálním úřadu.