Jak získat list vlastnictví?

11.03.2020

List vlastnictví získáte na www.cuzk.cz, na katastrálním úřadu nebo checkpointech.