Jak zjistit parcelní číslo pozemku?

Parcelní číslo pozemku zjistíte z listu vlastnictví nebo pomocí aplikací katastrálního úřadu.