Jak zjistit věcné břemeno na pozemku?

Věcné břemeno na pozemku zjistíte z listu vlastnictví.