Jak zjistit věcné břemeno na pozemku?

20.03.2020

Věcné břemeno na pozemku zjistíte z listu vlastnictví.