Jak zjistit vlastníka pozemku?

11.03.2020

Vlastníka pozemku zjistíte na stránkách katastrálních úřadu (www.cuzk.cz).