Jak zrušit věcné břemeno?

13.03.2020

Věcné břemeno zrušíte pomocí žádosti a doložení podkladu podle druhu břemene na příslušný katastrální úřad.