Realitní poradna

Cenu nemovitosti odhadné odhadce nemovitostí nebo realitní makléř. Podle nabídkových cen v dané lokalitě lze pouze orientačně, často se liší od prodejních cen.

Kupní smlouva musí obsahovat účastníky převodu, vymezení předmětu převodu, kupní cenu, způsob platby a vyplacení kupní ceny.

Kupní smlouva obsahuje účastníky převodu, vymezení předmětu převodu, kupní cenu, způsob platby a vyplacení kupní ceny. Právní ustanovení a domluvené podmínky.

Energie při změně odběratele lze přepsat osobně na pobočkách poskytovatele, kdy musí být přítomné obě strany a mít předávací protokol se stavy energií při předaní nebo pouze nový odběratel pokud má podepsanou plnou moc. Někteří poskytovatelé umožňují převod přes internet.

Tržní cenu bytu Vám zjistí realitní makléř nebo odhadce nemovitostí, kteří mají přístup k realizovaným obchodům v dané lokalitě.

Tržní cenu pozemku Vám zjistí realitní makléř nebo odhadce nemovitostí, kteří mají přístup k realizovaným obchodům v dané lokalitě.

Tržní cenu nemovitosti Vám zjistí realitní makléř nebo odhadce nemovitostí, kteří mají přístup k realizovaným obchodům v dané lokalitě.

Kupní smlouva je smlouva o převodu, kdy kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a prodávající převést předmět koupě.

Podílové spoluvlastnictví zruší soud, soud postupuje v tomto pořadí rozdělení majetků, přikázání jednomu ze spoluvlastníků za náhradu, prodej v dražbě s rozdělením výtěžku.

Podílové spoluvlastnictví vypořádá soud, pokud se podílnicí nedohodnou. Soud postupuje v tomto pořadí rozdělení majetků, přikázání jednomu ze spoluvlastníků za náhradu, prodej v dražbě s rozdělením výtěžku.

Při prodeji podílu na nemovitosti musíte nabídnout koupi podílníkovi za stejných podmínek jako kupci. Nabídka musí být písemná společně s kupní smlouvou, lhůta na vyjádření jsou tři měsíce.

Předkupní právo znamená povinnost nabídnout spoluvlastníkům možnost koupě podílu za stejných podmínek jako kupci.

Předkupní právo zrušíte dohodou s podílníkem při konkrétním případu nebo trvale zápisem do katastru nemovitostí.

Pro prodej komerčního pozemku budete potřebovat zajistit kvalitní prezentaci, ošetření právního stavu, distribuční kanály, obchodní dovednosti, právní servis a daňové poradenství.

Pro prodej zahrady budete potřebovat zajistit kvalitní prezentaci, ošetření právního stavu, distribuční kanály, obchodní dovednosti, právní servis a daňové poradenství.